องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563


องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภาท้องถิ่น  พ่อค้าแม่ค้า  ประชาชนตำบลสำนักตะคร้อ  และตำบลใกล้เคียง  ที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมทั้งภาคกลางวันและภาคค่ำ  เรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือด้วยดีอย่างนี้เสมอไป