องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


โครงการอบรมและศึกษาดูงานสร้างเสริมความรู้ให้กับ กลุ่ม อสม. กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปีงบประมาณ 2564


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ได้จัดทำโครงการอบรมและศึกษาดูงานสร้างเสริมความรู้ให้กับ กลุ่ม อสม. กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปีงบประมาณ 2564 ขึ้น  เมื่อวันที่ 5-6 เมษายน  2564  ณ  พื้นที่อำเภอเขาค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์  เพื่อเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวและการดูแลผู้ป่วยด้วยสมุนไพร  เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้กับกลุ่ม อสม. กลุ่มสตรี  และกลุ่มแม่บ้านในตำบลสำนักตะคร้อ  ให้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม