องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ 30 กันยายน 2564 [ 27 ต.ค. 2564 ]
2 รายงานการรับจ้ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564 [ 15 ต.ค. 2564 ]
3 รายงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 5 ก.ค. 2564 ]
4 รายงานทางการเงินบัญชีกองทุนประกันสุขภาพ อบต.สำนักตะคร้อ ไตรมาศ 2 ปีงบประมาณ 2564 [ 16 เม.ย. 2564 ]
5 รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายไตรมาส ที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 8 เม.ย. 2564 ]
6 สถานะเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ณ 30 กันยายน 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]
7 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 [ 27 ต.ค. 2563 ]
8 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 27 ต.ค. 2563 ]
9 รายงานรายรับ - รายจ่าย รายไตรมาศ ที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]
10 สถานะเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อมูล ณ 3 เมษายน 2563 [ 9 เม.ย. 2563 ]
11 รายงานรายรับ - รายจ่าย รายไตรมาศที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 8 เม.ย. 2563 ]
12 รายงานรายรับ - รายจ่าย รายไตรมาส ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 8 ม.ค. 2563 ]
13 รายงานการรับจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 31 ต.ค. 2562 ]
14 รายงานรับ - จ่าย รายไตรมาศที่ 3 ประจำปีประมาณ2562 [ 4 ก.ค. 2562 ]
15 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรอง ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ [ 17 เม.ย. 2562 ]
16 รายงานรายรับ - รายจ่าย รายไตรมาศ ที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 17 เม.ย. 2562 ]
17 รายงานรายรับ - รายจ่าย รายไตรมาศ ที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 6 ก.ค. 2561 ]
18 รายงานราายรับ -รายจ่าย รายไตรมาศ ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 5 เม.ย. 2561 ]
19 รายงานแสดงฐานะทางการเงิน 60 [ 11 ต.ค. 2560 ]
20 ประกาศรายงานแสดงฐานะทางการเงิน 60 [ 11 ต.ค. 2560 ]
21 งบการเงิน 59 [ 17 ต.ค. 2559 ]
22 งบแสดงฐานะการเงิน 58 [ 20 ต.ค. 2558 ]
23 งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2558 [ 20 ต.ค. 2558 ]
24 งบทดลอง ปี 2557 [ 29 ธ.ค. 2557 ]
25 รายงานงบรับ - จ่าย ปีงบประมาณ 2557 [ 29 ธ.ค. 2557 ]
26 งบแสดงฐานะการเงิน 2557 [ 29 ธ.ค. 2557 ]
27 บัญชีรายละเอียดรับ-จ่ายจริง 2557 [ 29 ธ.ค. 2557 ]
28 ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงิน 2557 [ 29 ธ.ค. 2557 ]
29 งบทดลอง ปี 56 [ 12 พ.ย. 2556 ]
30 งบรับจ่ายตามงบประมาณ ปี 56 [ 12 พ.ย. 2556 ]
 
หน้า 1|2