องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 เดือน กันยายน 2564 [ 14 ต.ค. 2564 ]
2 เดือน สิงหาคม 2564 [ 2 ก.ย. 2564 ]
3 เดือน กรกฎาคม 2564 [ 5 ส.ค. 2564 ]
4 เดือน มิถุนายน 2564 [ 9 ก.ค. 2564 ]
5 เดือน พฤษภาคม 2564 [ 11 มิ.ย. 2564 ]
6 เดือน เมษายน 2564 [ 13 พ.ค. 2564 ]
7 เดือน มีนาคม 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]
8 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 15 มี.ค. 2564 ]
9 เดือน มกราคม 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]
10 เดือน ธันวาคม 2563 [ 8 ม.ค. 2564 ]
11 เดือน พฤศจิกายน 2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]
12 เดือน ตุลาคม 2563 [ 12 พ.ย. 2563 ]
13 เดือน กันยายน 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]
14 เดือน สิงหาคม 2563 [ 14 ก.ย. 2563 ]
15 เดือน กรกฎาคม 2563 [ 11 ส.ค. 2563 ]
16 เดือน มิถุนายน 2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]
17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 [ 12 มิ.ย. 2563 ]
18 เดือน เมษายน 2563 [ 14 พ.ค. 2563 ]
19 เดือน มีนาคม 2563 [ 14 เม.ย. 2563 ]
20 เดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 10 มี.ค. 2563 ]
21 เดือน มกราคม 2563 [ 13 ก.พ. 2563 ]
22 เดือน ธันวาคม 2562 [ 13 ม.ค. 2563 ]
23 เดือน พฤศจิกายน 2562 [ 13 ธ.ค. 2562 ]
24 เดือน ตุลาคม 2562 [ 12 พ.ย. 2562 ]
25 เดือน กันยายน 2562 [ 16 ต.ค. 2562 ]
26 เดือน สิงหาคม 2562 [ 13 ก.ย. 2562 ]
27 เดือน กรกฎาคม 2562 [ 15 ส.ค. 2562 ]
28 เดือน มิถุนายน 2562 [ 5 ก.ค. 2562 ]
29 เดือน พฤษภาคม 2562 [ 13 มิ.ย. 2562 ]
30 เดือน เมษายน 2562 [ 14 พ.ค. 2562 ]
 
หน้า 1|2|3|4