องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.สำนักตะคร้อ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2562 [ 10 ม.ค. 2562 ]
2 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 3 ก.พ. 2559 ]
3 ข้อมูลสิทธิรับรู้ข่าวสารของประชาชน [ 3 ก.พ. 2559 ]
4 แบบคำขอคัดลอกข้อมูลข่าวสาร [ 30 พ.ย. 542 ]