องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
การตรวจสอบภายใน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]
2 แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ประจำปีงบประมาณ 2562-2565 [ 1 ต.ค. 2563 ]
3 บันทึกข้อความขอเผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายใน [ 1 ต.ค. 2563 ]