องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ [ 8 ก.ค. 2564 ]
2 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) [ 4 ต.ค. 2563 ]
3 ประกาศ เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 [ 12 มิ.ย. 2561 ]
4 ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ [ 4 ต.ค. 2560 ]
5 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560) [ 4 พ.ย. 2557 ]
6 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2555 - 2557) ปรับปรุงฉบับที่ 1 [ 8 ต.ค. 2556 ]
7 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2555 - 2557) [ 28 ส.ค. 2556 ]