องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 


การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกรอบป่าดอนโบสถ์ หมู่ที่ 2 จำนวน 1 โครงการ

    รายละเอียดข่าว

ส่งมอบงานวันอังคารที่ 3  สิงหาคม  พ.ศ.  2564  ตรวจรับวันพุธที่  4  สิงหาคม  พ.ศ.  2564  เวลา  13.30  น.  ณ  ที่ตั้งของโครงการ

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 3 ส.ค. 2564