องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 


การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกตะแบก ถึง วังมะนาว หมู่ที่ 8 จำนวน 1 โครงการ

    รายละเอียดข่าว

ส่งมอบงานวันจันทร์ที่  9  สิงหาคม  2564  ตรวจรับงานในวันศุกร์ที่  13  สิงหาคม  2564  เวลา  10.00  น.

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 9 ส.ค. 2564