องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน (สถ.ศพด. 3) แบบตอกเข็ม หมู่ที่ 14 บ้านเทพารักษ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

    รายละเอียดข่าว

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ระหว่างวันที่  24  พฤศจิกายน  2558 - 2  ธันวาคม  2558  เวลา  08.30  น.  -  16.30  น.  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ราคาชุดละ  1,500  บาท   กำหนดยื่นเอกสารฯ  ในวันที่  14  ธันวาคม  2558  เวลา  10.00  น.  - 11.00  น.  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ  ณ  ที่ว่าการอำเภอเทพารักษ์  ชั้น  1  กำหนดเสนอราคาโดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  24  ธันวาคม  2558  เวลา  10.00  น.  -  10.30  น. 

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 24 พ.ย. 2558