องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศ ศพด. เรื่องประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง (จัดทำอาหาร)

    รายละเอียดข่าว

จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  94  คน / วัน อัตรา  20  บาท / คน / วัน  จำนวน  94  วันทำการ

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 27 ก.ย. 2560