องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 


การตรวจรับการจ้างตามโครงการสำรวจและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน ๑ โครงการ

    รายละเอียดข่าว

ส่งมอบวันที่  6  กันยายน  2564  ตรวจรับวันที่  6  กันยายน  2564  เวลา  13.30  น.  

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 6 ก.ย. 2564