องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
  โครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์...[วันที่ 2022-09-07][ผู้อ่าน 18]
 
  โครงการจัดกิจกรรมคัดแยกขยะ เป็น 0 ประจำปี 2565[วันที่ 2022-08-30][ผู้อ่าน 24]
 
  โครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของคณะผู้บ...[วันที่ 2022-08-29][ผู้อ่าน 18]
 
  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา พ...[วันที่ 2022-08-18][ผู้อ่าน 14]
 
  โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณอาคารสำนักงานองค์การบริห...[วันที่ 2022-08-11][ผู้อ่าน 8]
 
  โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 25...[วันที่ 2022-07-12][ผู้อ่าน 18]
 
  โครงการส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย...[วันที่ 2022-07-05][ผู้อ่าน 20]
 
  โครงการแข่งขันฟุตซอลเด็กและเยาวชน ประจำปี 2565[วันที่ 2022-06-13][ผู้อ่าน 50]
 
  โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ...[วันที่ 2022-04-18][ผู้อ่าน 101]
 
  กิจกรรมล้างตลาดป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโ...[วันที่ 2022-04-05][ผู้อ่าน 105]
 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ...[วันที่ 2022-04-05][ผู้อ่าน 110]
 
  ขอเชิญชวนประชาชนตำบลสำนักตะคร้อ ตอบแบบการรับรู้ขอ...[วันที่ 2022-02-21][ผู้อ่าน 95]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15