องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
  คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง...[วันที่ 2021-10-01][ผู้อ่าน 29]
 
  โครงการจัดกิจกรรมคัดแยกขยะ เป็น 0 ประจำปี 2564 [วันที่ 2021-09-28][ผู้อ่าน 16]
 
  โครงการส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย...[วันที่ 2021-09-27][ผู้อ่าน 52]
 
  กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...[วันที่ 2021-04-20][ผู้อ่าน 81]
 
  โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ...[วันที่ 2021-04-19][ผู้อ่าน 86]
 
  โครงการอบรมและศึกษาดูงานสร้างเสริมความรู้ให้กับ กล...[วันที่ 2021-04-19][ผู้อ่าน 75]
 
  โครงการสงเคราะห์ผู้พิการ ผู้ยากไร้ กลุ่มเปราะบาง ผ...[วันที่ 2021-03-25][ผู้อ่าน 67]
 
  โครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของคณะผู้บ...[วันที่ 2021-03-05][ผู้อ่าน 81]
 
  ขอเชิญชวนประชาชนตำบลสำนักตะคร้อ ตอบแบบการรับรู้ขอ...[วันที่ 2021-03-02][ผู้อ่าน 94]
 
  ขอเชิญชวนพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบร...[วันที่ 2021-03-02][ผู้อ่าน 106]
 
  โครงการจัดอบรมการป้องกันไฟป่าและระบบดังเพลิง ประจ...[วันที่ 2020-12-22][ผู้อ่าน 86]
 
  โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563[วันที่ 2020-11-02][ผู้อ่าน 142]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14