องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2552
updated 28-12-2564


   ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
  ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (E...
  โครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์...

 
แอโรบิกโรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ